Mr. E. uit de Fles

Juridisch Adviseur


Contactgegevens

Hamerbijl 394906 LJ, Oosterhoutinfo@arbeidsrechtuitkeringen.nl0162 - 694 38106 - 22 41 00 55
  Contactgegevens

  Hamerbijl 394906 LJ, Oosterhoutinfo@arbeidsrechtuitkeringen.nl0162 - 694 38106 - 22 41 00 55

   Rechtsgebieden

   Voor alles op het gebied van:

   • Arbeidsongevallen
   • Arbeidsovereenkomst
   • Oproepovereenkomst
   • Uitzendovereenkomst
   • Payrolling
   • Aanvraag ontslagvergunning
   • Verweer aanvraag ontslagvergunning
   • Ontbinding arbeidsovereenkomst
   • Verweer ontbinding arbeidsovereenkomst
   • Vernietiging van een ontslag
   • Loonvordering
   • Ontslagaanvraag wegens reorganisatie
   • Verweer ontslagaanvraag wegens reorganisatie
   • Transitievergoeding
   • Concurrentiebeding
   • Discriminatieverbod
   • ZZP’ers
   • Ondernemingsraad

   Bezwaar en beroep op het gebied van:

   • Werkloosheidswet (WW)
   • Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO)
   • Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA)
   • Ziektewet (ZW)
   • Wet arbeidsong. jonggehandicapten (Wajong)
   • En alle andere uitkeringen

   Over mij

   Na meer dan 30 jaar in de advocatuur verdergegaan als juridisch adviseur.

   De regelgeving van de Orde van Advocaten is mijns inziens te ver doorgeschoten met te hoge tarieven als gevolg.

   Door vereenvoudiging van mijn praktijk, waaronder zo veel mogelijk per e-mail, kan ik dezelfde kwaliteit juridische dienstverlening aanbieden tegen een veel lagere prijs.

   Tarieven

   Het eerste contact is altijd gratis.

   Voor arbeidsrecht:

   90

   (Prijs per uur excl. BTW)

   Voor uitkeringen:

   60

   (Prijs per uur excl. BTW)